Välkommen till Fågelsudds samfällighetsförening

 

Aktuellt

Arbetsdagen 19/9

 Nu är det städat för vintern. 

TACK ALLA SOM BIDRAGIT I ÅR

 

Om du ser vildsvin

Kontakta Kalmar kommun: 0480450000

Invasiv parkslide ökar explosionsartat i Kalmar

Har man parkslide i sin trädgård ska man absolut ta bort den. Men det är inte lätt.

Läs mer…

 

 

Fågelsudds samfällighetsförening

Fågelsudd Samfällighetsförening ligger i norra Kalmar kommun vid gamla riksvägen mellan Kåremo och Ålem. I slutet av 1960-talet förvärvade HSB i stort sett hela den udde ut i Kalmarsund, med till- hörande öar och vatten, som utgjorde grunden till bildandet av Fågelsudds fritids- stugeförening. En detaljplan upprättades, som kom att omfatta gator, områdesvisa parkerings- och vändplatser,broar, gemensam vattenförsörjning, dagvattensystem, badplats, båtplatser samt ett 100-tal tomterför fritidshus. Av detaljplanen framgår också byggrätten på resp. fastighet. Samtliga fastighetsägare inom området är medlemmar i samfälligheten med de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet.

Kontakt

 
Fågelsudd Samfällighetsförening

c/o Håkan Nilsson Fågelsudd 311

39595 Rockneby

info@fagelsudd.se